www.aktywny-senior.pl               
 

FUNDACJA NASZA SZKOŁA FIO MPiPS PODRÓŻE
 

 

 

  kontakt 

 
                                 (NIE) TYLKO
       
                      DLA DOROSŁYCH
 
 


       Portal www.aktywny-senior.pl - magazyn dla każdego dorosłego
    
 baza klubów seniora

K  L U B Y   S E N I O R A  W   R E G I O N I E

Klub Seniora „Złota Jesień",
ul. Kościuszki 16, Biłgoraj
tel. /084/ 686-04-15
Klub zajmuje się organizacją czasu wolnego seniorom poprzez organizowanie spotkań, odczytów, wieczorków towarzyskich, wycieczek, wykorzystywaniem aktywności, umiejętności i doświadczenia seniorów w prowadzonych spotkaniach i imprezach oraz samopomocy dla członków stowarzyszenia znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Klub Seniora w Chełmskim Domu Kultury
Pl. Tysiąclecia 1, Chełm
tel. /082/ 563-00-81, 563-02-65
Klub Seniora przy Chełmskim Domu Kultury w Chełmie istnieje już 40 lat. Życie kulturalne w klubie kwitnie na szeroką skalę. Odbywają się ciekawe spotkania z ludźmi kultury (nawet artystów ze stolicy i zagranicznych), z lekarzami, przedstawicielami wojska i władzy, dziennikarzami, itp. Organizowane są wycieczki do ciekawych regionów kraju, w tym bardzo dużo pielgrzymek do miejsc świętych, a także wycieczki zagraniczne. Obchodzone są także uroczyście takie święta jak – Dzień Kobiet, Dzień Babci, Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Seniora, spotkania wigilijne i noworoczne.

Klub Seniora "Pogodna Jesień" w Osiedlowym Domu Kultury
ul. Lubelska 25, Puławy
Klub Seniora "Pogodna Jesień" skupia w swoim gronie ludzi starszych - emerytów, rencistów, którzy we wspólnym działaniu i odpoczynku odnajdują zadowolenie i radość życia. Klub działa od 1976r., czyli prawie 30 lat. Należy do niego 40 członków i wciąż przybywają nowi, zachęceni perspektywą poznania nowych ludzi i miłej zabawy. W każdy wtorek o godz. 16:00 odbywają się spotkania przy herbatce - można porozmawiać, wspólnie pośpiewać, rozegrać partyjkę szachów. Ponadto organizowane są imprezy okolicznościowe, zabawy taneczne, ogniska, wycieczki turystyczno -krajoznawcze.

Klub seniora przy Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”
ul. Wojska Polskiego 4, Puławy
Klub powstał w 1970 roku. Seniorzy spotykają się we własnym gronie, mogą porozmawiać, wypić herbatę, uczestniczyć w przygotowanym ciekawie wieczorze. Oprócz interesujących prelekcji i spotkań organizowane są imprezy rozrywkowe i wy-cieczki. Seniorzy mają komfortowe warunki do organizacji większych imprez, zabaw, spotkań dla ponad 100 osób. Dobra, rodzinna atmosfera i życzliwi ludzie przyciągają chętnych do współpracy z innych klubów z Dęblina, Kraśnika, Opola i  Włodawy.

Klub Seniora „Złota Jesień” przy Włodawskim Domu Kultury,
Al. J. Piłsudskiego 10, Włodawa
tel.: /082/ 572 16 23
Klub seniora od same-go początku cieszył się powodzeniem. Klub Seniora "Złota Jesień" powstał w 1975 roku. Efekt jego istnienia, to wiele zaprzyjaźnionych klubów w całej Polsce, dziesiątki występów zespołu "Złota Jesień" działającego przy klubie i niezliczona ilość wycieczek.
Klub seniora „Spokojna przystań”

Spółdzielnia Mieszkaniowa Świdnik
Ul. Armii Krajowej 1, Świdnik
tel. /081/ 751 63 53
Starsze panie i panowie, którzy przeszli już na zasłużoną emeryturę, uczestniczą w zajęciach KLUBU SENIORA. W każdy wtorek seniorzy wspominają dawne czasy, śpiewają piosenki i recytują napisane przez siebie wiersze. Wszystko to przebiega w miłej, ciepłej i rodzinnej atmosferze.

Klub Seniora "Wrzos"
ODK "Mix"
ul. Ks. Zielińskiego 5, Kraśnik
tel.:/081/ 825-87-17
Misją Klubu jest zabezpieczanie czasu wolnego osobom starszym i promowanie kultury wśród seniorów poprzez różnorakie działania i udział
w miejskich, powiatowych i wojewódzkich imprezach.

Lubelskie Centrum Aktywizacji Seniorów
Punkt Informacji i Doradztwa
ul. Dolna Panny Marii 3, Lublin
tel. /081/ 532 71 41
Lubelskie Centrum Aktywizacji Seniorów udziela informacji o urzędach, stowarzyszeniach i instytucjach adresujących działania do osób starszych; informuje seniorów o interesujących ich sprawach socjalnych, zdrowotnych i lecznictwie oraz niepełnosprawności i inwalidztwie; udostępnia im niezbędne materiały informacyjne drukowane i za pośrednictwem Internetu; prowadzi dla seniorów bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne, gerontologiczne, geriatryczne, podatkowe i inne oraz wspierania ich w konkretnych życiowych potrzebach. Lubelskie Centrum Aktywizacji Seniorów, pod auspicjami Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej, jest prowadzone przez wolontariuszy wywodzących się z Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Centrum realizuje ideę wzajemnej pomocy ludzi starszych. Seniorzy mogą tam otrzymać pomoc od swoich rówieśników. Prowadzony jest Punkt Informacyjny dla Seniorów, gdzie można uzyskać aktualne informacje o uregulowaniach prawnych dotyczących osób starszych i możliwościach otrzymywania pomocy i wsparcia od różnych instytucji. Można liczyć na porady w sprawach dotyczących zdrowia. Porady są bezpłatne i udzielają ich specjaliści - także seniorzy. Są wśród nich emerytowany sędzia Sądu Apelacyjnego, była Główna Księgowa, psycholog, lekarz. Można się dowiedzieć m.in. jak sporządzić testament, rozliczyć PIT, jak skorzystać z sanatorium, jak uzyskać grupę inwalidzką. Kilka wolontariuszek, oprócz udzielania porad, pomaga także załatwiać konkretne sprawy np. w urzędach czy sądach. Zadaniem Centrum jest także stworzenie seniorom szansy na aktywne życie. Osoby starsze mogą tam uzyskać informacje o przedsięwzięciach kulturalnych i społecznych, w których mogą brać udział.

Klub Aktywnego Seniora
ul. Bronowicka 3, Lublin
tel. /081/ 746 33 01
Klub organizuje zajęcia klubowe służące aktywizacji kulturalnej osób starszych; prowadzi zajęcia rehabilitacyjne dla starszych mieszkańców Lublina; wspiera osoby zamieszkujące Dom Pomocy Społecznej poprzez kontakty indywidualne i spotkania grupowe.

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku                                                    

LUTW funkcjonuje w ramach Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej jako jego agenda.

ROK WSTĘPNY W LUTW - REKRUTACJA

Od roku akademickiego 2005/2006 w LUTW utworzono rok wstępny, na którym są prowadzone zajęcia w mniejszych grupach, w zwiększonym wymiarze godzin, bardziej aktywizujące i lepiej przygotowujące do dalszego samokształcenia oraz wyboru własnej drogi edukacyjnej na latach starszych.
Rodzaje zajęć na roku wstępnym:
1. wykłady z różnych dziedzin wiedzy,
2.seminaria: (jedno do wyboru) z wiedzy o kulturze, medyczno-psychologiczne i przyrodnicze,
3.wykłady i ćwiczenia z cyklu: „Bliżej współczesności”,
4. zajęcia integracyjne.
Osoby decydujące się na zapisanie wypełniają podania, ankiety o możliwościach osobistego zaangażowania w pracach LUTW i uiszczają roczną opłatę za zajęcia. Dyżury informujące i zapisy prowadzone są w czerwcu.

Słuchacze, którzy pomyślnie zaliczą rok wstępny mają prawo wyboru następujących form zajęć:
Wykłady audytoryjne:
1. ogólne,
2. z wiedzy o zdrowiu,
3. z wiedzy o przyrodzie.
FORMY DZIAŁALNOŚCI LUTW NA LATACH WYŻSZYCH
1. Prowadzenie działalności woluntarystycznej na rzecz osób starszych (należących i nie należących do LUTW), głównie w ramach Lubelskiego Centrum Aktywizacji Seniorów TWWP.
2. Pomoc merytoryczna i współpraca z filiami LUTW w mniejszych miastach. Wymiana doświadczeń, pomoc w zdobyciu wykładowców, spotkania integracyjne.
3. Współpraca z innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku w kraju i za granicą w zakresie doskonalenia wszechstronnej aktywizacji osób starszych, ukazywania w społeczeństwie ich złożonej sytuacji we współczesnym świecie oraz tworzenia lobbingu na rzecz organizacji godnego stylu życia seniorów.
4. Udział w międzynarodowym programie Grundtvig 2 – „Otwarte Drzwi Europy”, współpraca
z seniorami z Niemiec, Hiszpanii, Malty i Włoch, a w perspektywie z innych krajów.
5. Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami
i fundacjami, w tym z Fundacją Samaritanus, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum 50 + Seniorzy XXI wieku i innymi podmiotami
w kraju i za granicą działającymi na rzecz przestrzegania należnych seniorom praw obywatelskich, a zwłaszcza przeciwdziałania ich dyskryminacji i wykluczenia oraz udzielania im niezbędnej pomocy.
Edukacyjne zespoły zainteresowań:
1. Zespół Wiedzy o Sztuce,
2. Zespół Spotkań ze Sztuką,
3. Zespół Literacki,
4. Zespół Wiedzy o Kulturze Europejskiej
5. Zespół Plastyczny,
6. Chór
7. Zespół Śpiewania dla Przyjemności,
8. Zespół Pamiętnikarski
9. Zespół „Psychologia na co dzień”,
10. Zespołu Obsługi Komputera i Korzystania z Internetu

Zespoły wzmacniające sprawność fizyczną:
1. Zespół „Ruch przy Muzyce”,
2. Zespół Pływania w Basenie,
3. Zespół Gimnastyczny,
4. Zespół Turystyczny
Zespoły doskonalące umiejętności w zakresie języków obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

INFORMACJE KONTAKTOWE
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie, ul. I Armii Wojska Polskiego 3/24, tel./fax 532 12 27
e-mail: twwp.ol.lutw@neostrada.pl
Sekretariat LUTW
Plac Litewski 3 pokój 123, tel. 532 42 78 w.142
od poniedziałku do czwartku w godzinach 11 – 13
e-mail: lutw@hektor.umcs.lublin.pl


 

       

Adres: Fundacja Nasza Szkoła, ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin,
           tel./fax. (081) 747-94 08, fundacja@naszaszkola.pl.