www.aktywny-senior.pl               
 

FUNDACJA NASZA SZKOŁA FIO MPiPS PODRÓŻE
 

 

 

  kontakt 

 
                                 (NIE) TYLKO
       
                      DLA DOROSŁYCH
 
 


       Portal www.aktywny-senior.pl - magazyn dla każdego dorosłego
    
 z albumu seniora

Z   A L B U M U   S E N I O R A     
       

 
 
                           
       

Adres: Fundacja Nasza Szkoła, ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin,
           tel./fax. (081) 747-94 08, fundacja@naszaszkola.pl.