INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH   

                                                                                                                                                  
 

DŁUZEJ NA RYNKU PRACY

     

 

                                                                          
Projekt „Dłużej na rynku pracy„ realizowany był na terenie woj. lubelskiego w partnerstwie z University of Wolverhampton w Wlk.Brytanii, w okresie od 10.2010 r. do 06.2012 r.  w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.4. Projekty innowacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem wsparcia było wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców woj. lubelskiego po 50 tym roku życia.

W ramach projektu:
- adaptowano brytyjski modelu aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+,
- opracowano rozwiązania adekwatne do potrzeb woj. lubelskiego,

Projekt byl skierowany do osób zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. Lubelskiego:
- użytkowników: personel instytucji rynku pracy woj. lubelskiego,
- odbiorców: osoby nieaktywne zawodowo w wieku 50+ w woj. lubelskim.


 

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich ®2012