INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH   

                                                                                                                                                  
 

NOWE KADRY DLA LUBELSZCZYZNY

     

                                                                                       
Projekt „Nowe Kadry dla Lubelszczyzny” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany był  na terenie woj. lubelskiego w okresie od stycznia 2010r. do sierpnia 2011r. w ramach Działania 6.1, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu była aktywizacja i zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na lubelskim rynku pracy.

W projekcie uczestniczyli mieszkańcy następujących gmin woj. lubelskiego:
- Biała Podlaska - pow. grodzki, pow. ziemski
- Chełm - pow.grodzki i ziemski,
- Hrubieszów,
- Janów Lubelski,
- Krasnystaw,
- Kraśnik,
- Lubartów,
- Opole Lubelskie,
- Parczew,
- Radzyń Podlaski,
- Świdnik,
- Tomaszów Lubelski,
- Włodawa,
- Zamość - pow. grodzki,

pozostające bez zatrudnienia, w tym osoby:
- pozostające bez zatrudnienia łącznie przez okres co najmniej 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat,
- kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz 1szy na rynek  pracy  po  przerwie  związanej  z  urodzeniem
  i wychowaniem dzieci),
- do 25 roku życia,
- niepełnosprawne,
- po 45 roku życia,
- zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys.
mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.              
                                                                                                                                                                                                           

W projekcie wzięło udział 150 osób, który skorzystały z następujących form wsparcia:
- Indywidualny Plan Działań,
- wsparcie psychologiczno-doradcze,
- warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,
- poradnictwo zawodowe,
- szkolenia zawodowe do wyboru:
1. obsługa klienta (turysty krajowego i międzynarodowego),
2. administracyjna obsługa biura turystycznego,
3. finanse i podstawy księgowości w turystyce,
4. kadry i płace w turystyce
każde z modułem ICT przygotowującym do egzaminu ECCC dla potrzeb zawodowych w turystyce,
- pośrednictwo pracy
wynikiem czego zdobyli wiedzę i umiejętności
pomagające im skutecznie powrócić na rynek pracy                                                                                                                                           

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich ®2011